අංක 3 ගහලා මං අසමත් වුනා අංක 5 ගහන්න දසුන් අයියා තමා කීවේ

ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර පැවති දෙවන එක්දින තරගය අවාසනාවන්ත ලෙස ලකුණු 67 කින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් ගිලිහී ගියහ. ඒ අනුව තරගාවලිය 1-1 ලෙස දෙපිලම සම තත්වයේ සිටින අතර ඊළග තෙවන එක්දින තරගය තරගාවලිය ජය තීරණය කරන තීරණාත්මක තරගය වේ. මුලින් කඩුලු බිඳ වැටුණද අසලංක සහ දසුන් එක්ව ජායක්ග්‍රහි මාවතකට ගෙන එනු ලැබූවද අවාසනාවන්ත … Read more