සනත් ජයසූරිය – රට ඉස්සරහට තියලා ක්‍රීඩාකරන්න

මේ වෙලාවේ කණ්ඩායම දිහා බැලුවොත් අපි අඩි 2ක් විතර පස්සට ඇවිත් තියෙන්නේ එක කාටවත් නෑ කියන්න බෑ නේ. ඒ පස්සට එන එක එන්න පුළුවන් එහෙම ක්‍රිකට් කාලෙන් කාලෙට එහෙම එන්න පුළුවන් හැබැයි ඒ වගකීම ක්‍රීඩකයින්ගේ අතේ තියෙන්නේ ඒ වගකීම තමන් දැන ගන්න ඕනි ඒ වගකීම තනි තනි පුද්ගලයා තමන් අතට ගන්න ඕනි. තමන්ගෙන් වෙන්න තියෙන රාජකාරිය තමන්ගේ රට වෙනුවෙන් කරන්න ඕනි කියන එක තමන් තේරුම් ගන්න ඕනි. මේක මගේ ගාන ගහලා මම runs ගැහුවා විකට් ගත්තා කියන තැන නොයිද කණ්ඩායමක් හැටියට රට ඉස්සරහට තියලා ක්‍රීඩාකරන්න කියන එක තමයි මගේ හැගීම එහෙම උනොත් ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් තමන්ගේ වගකීම් බාර ගන්න ඕනි පුහුණුවීම් කරන්න ඕනි තමන්ගේ අඩු පාඩු කම් හදා ගන්න ඕනි ඒ වෙනුවෙන් හැම කෙනෙක්ම ඉන්නවා හැම අයම දීල තියෙනවා ක්‍රිකට් ආයතනය පුහුණුකරු වෝ දෙන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම දීලා තියෙනවා එකේ වගකීම තියෙන්නේ ක්‍රීඩකයා අතේ ඉතින් පීඩනය කියන එක ඒක තියෙනවා නැත්තේ නෑ පීඩනය නැතුව ක්‍රිකට් ගහන්න බෑ සමහරවිට කියන්න පුළුවන් මේ ක්‍රීඩකයාට මේ තරම් පීඩනය දාන්න එපා කියලා පීඩනය යනවා ඒක සාමාන්‍යය දෙයක් හැබයි ඒ පීඩනය ඇගත ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි අරගෙන ක්‍රීඩා කරන්න ඕනි

සනත් ජයසූරිය

Leave a Comment