ෂකිබ් අල් හසන්ගෙන් ප්‍රතිචාර

හිතවත් රසිකයන් සහ අනුගාමිකයෙනි, මගේ කෝපය නැති කර ගැනීම සහ සෑම කෙනෙකුටම සහ විශේෂයෙන් නිවසේ සිට බලා සිටින අයට තරගය විනාශ කිරීම ගැන මම අතිශයින් කණගාටු වෙමි. මා වැනි පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙකු එසේ ක්‍රියා නොකළ යුතුව තිබුනද සමහර විට එය අවාසනාවකට මෙන් සිදුවිය හැකිය. මෙම මානව වැරැද්ද සම්බන්ධයෙන් කණ්ඩායම්, කළමනාකාරිත්වය, තරඟාවලි නිලධාරීන් සහ සංවිධායක කමිටුවෙන් මම සමාව අයදිමි. අනාගතයේදී මෙම වරේදින් නැවත නොකිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි. ස්තූතියි, ඔබට ආදරෙයි.

ෂකිබ් අල් හසන්

Leave a Comment