ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිඩකයින් පුහුණු වීම් අරඔයි…

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආරංචි මාර්ග අනුව  ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින්ට පුහුණු වීමට අවසර ලබා දී මට තිරණය  කර ඇති බව වාර්තා වේ

මෙතෙක් ඒ සදහා අවස්ථාව නොලද්දේ කොව්ඩ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇත්දැයි තහවුරු කිරීම සදහා සිදු කරන ලද පරීක්ෂනවල ප්‍රතිපලවල ප්‍රමාද වීමයි.

කෙසේ නමුත් ලෑබි ඇති ප්‍රතිපල අනුව සියලුම ක්‍රිඩකයන්ගේ වාර්තා (Negative)  තත්වයන් පෙන්නුම් කරීම මත පුහුණු වීමි සදහා අවස්තාව ලබා දී ඇත..

 

 

Leave a Comment