ශ්‍රී ලංකාවට ඔවුන්ගේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව එතරම් දියුණු කිරීමට නොහැකි වී ඇතැයි ඉන්සාමාම් උල් හක් සදහන් කරයි.2010 වන තෙක් ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර දැඩි තරඟයක් පැවතුනි. නමුත් පසුගිය වසර 10-12 තුළ ඉන්දියාව සිය ක්‍රීඩාව විශාල වශයෙන් වැඩිදියුණු කර ඇති අතර නිසැකවම පාකිස්තානයට හා ශ්‍රී ලංකාවට වඩා ඉදිරියෙන් සිටී. අයිපීඑල් වෙත නිසැකවම ලැබෙනු ඇත, නමුත් ඉන්දියාව එහි පළමු පන්තියේ ක්‍රිකට් ව්‍යුහය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති බවත් එය එහි සංවර්ධනය සඳහා විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති බවත් මම පිළිගත යුතුය. පාකිස්තානයට සහ ශ්‍රී ලංකාවට ඔවුන්ගේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව එතරම් දියුණු කිරීමට නොහැකි වී තිබේ. ඉන්සාමාම් උල් හක් හිටපු පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා (ද හින්දු හරහා)

Leave a Comment