මට ඒ අවස්තාව හම්බුනොත් හොඳටම සූදානමින් ඉන්නේ ඒ අවස්ථාව ගන්න – චරිත් අසලංක

මම ක්ලබ් මැච් එකට යද්දී මන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑ ජාතික කණ්ඩායමට ගහන්න මන් ඒ යනකොට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මන් ඒ මැච් එක හොදට සෙල්ලම් කරනවා විතරයි හැබැයි පිටින් ලැබෙන දේවල් මට ලැබෙයි. ඒක මට කන්ට්‍රොල් කරන්න බෑ ඇත්තටම. මට බලෙන් ගිහින් ගහන්න බෑ මට ඒ අවස්තාව හම්බුනොත් හොඳටම සූදානමින් ඉන්නේ ඒ අවස්ථාව ගන්න

ලොකු වෙනසක් උන මහේල අයියා ආවට පස්සේ.එයා හැකි හැම වෙලාවකම අපිට කතා කරනවා. ප්‍රේශර් එකක් දාන්නේ නෑ එයා ඉල්ලන්නේ හොඳ ක්‍රිකට් එකක් ගහන්න අපෙන් වෙන්න ඕන දේවල් විතරයි. මහේල අයියා ගත්තොත් මහේල අයියාගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕනි ඔක්කොම කරනවා අර අපිට වෙන චෙයාර් මන් ල වගේ ඇවිල්ල ලොකු ලොකු ප්‍රේශාර් දාන්නේ නෑ. මහේල අයියා කියන චරිතෙ ලොකු තැනකම හිටපු නිසා එයා දන්නවා ක්‍රීඩකයෝ හසුරුවන නේ කියලා ඉතින් එක ලොකු දෙයක් අපිට
චරිත් අසලංක

Leave a Comment