එංගලන්තයට එරෙහිව තුන්වන තරගය අද ( 25 )

එංගලන්තයට එරෙහිව තුන්වන තරගය අද ( 25 )

ශ්‍රි ලංකා කණ්ඩායම එංගලන්තයට එරෙහිව 20/20 තරගාවලියේ පලමු කරග දෙක පරාජයට පත්වීම හේතුවෙන් පිට පිට පස්වන වතාවටත් 20/20 කරගාවලි පරාජයක් ලබා ඇති අතර තරගාවලියේ් තුන්වන හා අවසන් තරගය අද (26) පැවැත්වීමට නියමිතය.

මෙම තරගයේ්දී ශ්‍රි ලංකා කණ්ඩායමේ සංචිතයේ වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු කිරීමට නියමිත බව ක්‍රිකට් ආරංචමාර්ග සදහන් කරයි

Leave a Comment